TORP, GÅRDAR mm 
i ORKESTA 
Version 2008-12-03 Sidnr

Förteckning över gårdar och "tillhörande" torp,
resultatet av torpinventeringen

 
Gårdsnamn Sidnr Torpnamn Anm.
Granby gård

 

Granby grindstuga   
Granby dagsverksstuga
(soldattorp nr 108)
Bildsida 1970-tal

På kartan

Soldater enligt krigsarkivet

Granby smedja  
Granby kvarnstuga På kartan

Bildsida 2002 

Bildsida 1976: Ladugård (+ nota från kvarnen, 1930-talet)

Gustavslund Gustavslunds undantagsstuga (sid 061)
Granbylund  
Traktatet (f d soldattorp)

-det andra av Traktaten-torpen

 
Kosvältan ("Grans")

-ett av Traktaten-torpen


 

Holmboda

 
Lilla Plågen  
Stora Plågen (Plågan) Bildsidor 1927 resp 1970-tal
Yttergärde gård
Karlslund (norr om vägen) Bildsida 1970-tal      Bildsida 2003
Brinken (norr om vägen) Bildsida 1970-tal      Bildsida 2004
Malmhagen Bildsida 1970-tal      Bildsida 2003
Finnberga gård
Vilan   (Soldattorp nr 109) Soldatkontrakt  (Fred Uddén 1853)
Annalund  
195  
Lilla Finnberga gård  
Lundby by
Lundby soldattorp (nr 104) Soldatkontrakt (Kratz 1844)
Stora och Lilla Nyhagen (finns ej kvar)
Skräddartorp/Skräddarvreten (finns ej kvar)
Saltbrunn (finns ej kvar)
Lundbyberg ("Elfstrands") Väster om Lundby (Josefina Elfstrand)
Lundby kvarn och kvarnstuga  
Borresta gård
Borgen (dragontorp) Bildsida 1970-tal      Bildsida 2003
Fredriksberg  
Orkestaby
Johannesberg (Soldattorp nr 105)
Gustafsberg (Gustavsberg)  
Lindberga ("Lindströms stuga")  
Orkestaberg (ej torp, =utflyttad gård)
Kålberga  
 Söderby gård
Nedersumpen - Uppsumpen (finns ej kvar)

Soldater på Söderby soldattorp, nr 107

 Viggeby
Viggeby soldattorp
= Slumsta soldattorp 106 = Loviselund
 
Lindholmens gård

Torp (och gårdar) under Lindholmens gård i Orkesta socken

Länk

 

Kohagen  
Dagsverksstuga, Kohagen  
Trevnaden (Trefnaden)  
Kastenvik  
Vasalund  
Grindstugan (gränsfall Orkesta/Frösunda socken)
Mörby gård  
Mörby dagsverksstuga  
Mörbytorp  
Lilla Mörby  
Slumsta gård  
Slumsta (f d gård efter Mörby)  
Loviselund (Louiselund)
(Slumsta soldattorp nr 106
= Viggebys soldattorp)
 
Abrahamnsberg (Hagmarken)  
Kulla gård  
Smedstorp  
Häggtorp (gränsfall Orkesta/Frösunda/Vallentuna socken)
Torp (och gårdar) under Lindholmens gård i Frösunda socken Södertorp  
Strömstorp  
Härads-Ekeby  
Snickartorp  
Perstorp  
Hummeltorp  
Kråktorp  
Fiskartorp  
Stubbtorp  
Storvreten  
Torp (och gårdar) under Lindholmens gård i Vallentuna socken Hållsta gård  
Kullbacka  
Enbacken