TORP I ORKESTA SOCKEN: 

Torpen vid Granby

Sidnr 

Version 2005-02

(Ann och Bertil Engstrand m fl)

 

Bertil Engstrand

Sofieberg 1999 (foto: Ann Engstrand)

Mina föreställningar om torp och torpare...
...går tillbaka till minnesbilder från barndomen under 30-talet hemma på Sofieberg där jag nästan dagligen ser bönder och torpare från olika delar av socknen komma åkande vägen fram mot Granby och vidare ned mot Granby kvarn för att mala säd. Kanske har bönderna större lass, flera säckar och par hästar, som från Lindholmens gård, medan torparna, som jag förstår också kommer från Lindholmen, har bara en häst och färre säckar att sitta på.

Känner igen - eller lägger särskilt märke till - gör jag med Erik Jansson från Snickartorp, som är nybliven måg vid Söderby och för en tid kommer att vara bosatt på Snickartorp, samt någon av de båda bröderna från Häggtorp.

Eller Vasalundarn, ryssen Schischkin, som kommer från ett ställe jag bara känner till namnet och som också ligger någonstans vid Lindholmen.

Snickartorp vet jag var det ligger, trots att det lär vara i Frösunda, samt att det är nyrustat. Häggtorp däremot ligger längre bort i socknen, nästan nere eller delvis i Vallentuna.

Torp - som litet ställe att bruka med hus att bo i utan att för den skull prompt innebära liten gård eller jordbruk med uthus, lagård och loge och stall med kanske häst och ko, gris eller höns, ännu mindre med hela åkrar omkring med säd - har jag däremot in på bara knutarna.

 

(Teckningar: Bertil Engstrand. Klicka i bilden för att förstora teckningarna)

Låt oss göra en stilla vandring längs granbyvägen med avstickare till de längre bort belägna torpen eller resterna av torpen. Klicka på länkarna nedan!

 


Bertil Engstrand på spaning efter torp i Orkesta 2003 (Foto: Ann Engstrand)
    Nästa: Granby grindstuga