TORP I ORKESTA: 

Grindstugan

Sidnr 

Bildsida

Version 2003-11-16 


Grindstugan omkring 1930
Jenny (f 1884) och Emil Ståhl vid Grindstugan omkring 1930.

Grindstugan brann ner till grunden på 1970-talet och ersattes av en sportstuga.

 

 

Flera gamla uthus finns kvar på den vackra tomten, se vinter- resp försommarbilderna nedan. (Foto: Peter von Schoultz)