MÖTEN, protokoll mm
         Verksamhetsåret 2023

Protokollförda möten verksamhetsåret 2023         Verksamhetsåret 2022


Protokollförda möten verksamhetsåret 2022
Vid årsmötet behandlades:         Verksamhetsåret 2021


Protokollförda möten verksamhetsåret 2021
Vid årsmötet behandlades:         Verksamhetsåret 2020


Styrelsemöten verksamhetsåret 2020


Årsmötet 2020 (1 mars)

         Verksamhetsåret 2019


Styrelsemöten verksamhetsåret 2019Årsmötet 2019 (24 februari)


         Verksamhetsåret 2018


Styrelsemöten verksamhetsåret 2018
 Årsmötet 2018 (4 mars)


Verksamnhetsberättelse 2017 >>>

Förslag till verksamhetsplan 2018 >>>

Förslag till stadgerevidering >>>

Årsmötesprotokoll 2018 >>>Verksamhetsåret 2017


Styrelsemöten verksamhetsåret 2017
Årsmötet 2017 (26 februari)

Verksamhetsåret 2016

Styrelsemöten verksamhetsåret 2016Årsmötet 2016 (21 februari)


Verksamhetsåret 2015

Styrelsemöten verksamhetsåret 2015


Årsmötet 2015 (22 februari)

Kallelse till
ÅRSMÖTE

Söndag 22 februari 2015 kl 18.00 i Orkesta bygdegård

Motioner och förslag skall vara Orkesta hembygdsförenings styrelse tillhanda senast 15 februari. Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller lämnas till någon i styrelsen.

 

 


Verksamhetsåret 2014

Styrelsemöten verksamhetsåret 2014


Årsmötet 2014 (23 februari)

Kallelse till ÅRSMÖTE

Söndag 23 februari 2014 kl 18.00 i Orkesta bygdegård

Hembygdsföreningen bjuder på lättare förtäring.

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att finnas här på webben.

Motioner och förslag skall vara Orkesta hembygdsförenings styrelse tillhanda senast 16 februari. Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller lämnas till någon i styrelsen.

 

Bildsvep från årsmötet                       (Foto: Peter von Schoultz)


Verksamhetsåret 2013

Styrelsemöten verksamhetsåret 2013


Årsmötet 2013 (24 februari)

Kallelse till
ÅRSMÖTE

i Orkesta hembygdsförening

Söndag 24 februari 2013
kl 18.00 i Orkesta bygdegård

 

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari. Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 


Årsmöte pågår  (foto: Peter von Schoultz)


Styrelseordförande Lollo Jansson (omvald) och mötesordförande (Gunnar Bergsten)

  
Tre nyvalda styrelsemedlemmar: Eva Söderqvist, Lotta Forsberg och Gunilla Forsberg


Verksamhetsåret 2012

Styrelsemöten verksamhetsåret 2012


Årsmötet 2012 (25 februari)

Kallelse till
ÅRSMÖTE

i Orkesta hembygdsförening

Lördag 25 februari
2012

kl 18.00 i Orkesta bygdegård

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 18 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 

Alla årsmötesdeltagare 2012 samlade på en bild.
(Klicka i bilden för att se den i större format, i nytt fönster)

 

Årsmötet 2012 avlöpte utan några större sensationer. De styrelseledamöter, som stod i tur att avgå, omvaldes alla  förutom Håkan Nilsson som avsagt sig omval.

I hans ställe nyvaldes Peter "Palle" Scherdin (bilden till vänster) från Orkesta by till styrelsen.

Likaså omvaldes revisorerna och valberedningen.

Hela styrelsen >>>

 


Verksamhetsåret 2011

Styrelsemöten verksamhetsåret 2011

Årsmötet 2011 (27 februari)

 

 

Kallelse
till årsmöte i

Dag: Söndag 27 februari
2011
Tid: 18.00
Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på
kaffe/te med dopp
.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 20 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 


Glada miner inför årsmötet i Bygdegården, fr v Peter Rimbe, Lennart Jansson, Gunnar Bergsten, Gunnar Sundqvist och Roland Janson


Kassören Elisabet Wass föredrar den ekonomiska redovisningen. (Årsmötesfoton: Peter von Schoultz)


Verksamhetsåret 2010

Styrelsemöten verksamhetsåret 2010


Årsmötet 2010 (21 februari)

Kallelse
till årsmöte i

Dag: Söndag 21 februari
2010
Tid: 18.00
Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på
kaffe/te med dopp
.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 14 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 

 

Marie-Louise "Lollo" Jansson

valdes till ny ordförande för hembygdsföreningen.

(Årsmötesfoton: Peter von Schoultz)
Peter Rimbe (i mitten) avtackar Gunnar "Gugge" Bergsten (t v) som varit ordförande sex år i föreningen (sedan 2004). Gunnar stannar dock kvar i styrelsen som "vanlig" ledamot.


Verksamhetsåret 2009

Styrelsemöten verksamhetsåret 2009


Årsmötet 2009 (22 februari)

Kallelse
till årsmöte i Orkesta Hembygdsförening

 • Dag: Söndag 22 februari 2009
 • Tid: 18.00
 • Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 15 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Fajerson efterträds på kassörsposten av Elisabet Wass.

Ny i styrelsen blev också Marie-Louise "Lollo" Jansson.


Utställningen om Orkesta hembygdsförening, som skulle vara i Vallentuna biblioteks kulturfönster i början av mars, visades upp för årsmötesbesökarna.


Lars Fajerson avgick efter att ha varit föreningens kassör i ett tiotal år. Ordförande Gunnar Bergsten överlämnade diplom och hedersnål med lagerkrans från Sveriges Hembygdsförbund. Lars blev den siste i föreningen att få denna utmärkelse, eftersom årsmötet just beslutat att gå ur Sveriges Hembygdsförbund...


Verksamhetsåret 2008

Styrelsemöten verksamhetsåret 2008


Årsmötet 2008 (17 februari)

Bilder från årsmötet i Bygdegården 17 februari 2008 (foto: Peter von Schoultz)


Mötesordförande Bert Lindström och sekreterare Åsa Westberg i aktion.


Kassören Lars Fajerson presenterar budgeten. Lennart Jansson (valberedning) och Göran Eriksson lyssnar.


Göran Eriksson presenterade förslag om att kommande rondellen vid Kulla - Lindholmens nya inkörsport från söder - ska dekoreras med något monument som har anknytning till Gustav Vasa. Se hans skisser här >>>


Konstituerande styrelsemöte, direkt efter årsmötet. Fr v: Peter Rimbe, Gunilla Lundh, Lars Fajerson, Roland Janson, Åsa Westberg och Håkan Nilsson. Ordförande Gunnar Bergsten med ryggen mot kameran. Förhindrade att närvara vid mötet var Therese Janson (nyvald) och Gunnar Sundqvist.


Lars, Roland och Åsa.
 


Verksamhetsåret 2007

Styrelsemöten verksamhetsåret 2007


Årsmötet 2007 (18 februari)

Kallelse
till årsmöte i Orkesta Hembygdsförening

 • Dag: Söndag 18 februari
 • Tid: 18.00
 • Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 11 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 

 

Bilder från årsmötet i Bygdegården 18 februari 2007 (foto: Peter von Schoultz)


Lennart Jansson (valberedningen), Gunilla Lundh (ledamot, ungdomsverksamheten) och Lars Fajerson (kassör)


Gunnar Bergsten (ordförande), Roland Janson och Åsa Westberg (ny sekreterare)


Göran Eriksson (t.h) informerade om en kulturaktivitet med lunch som genomförs på Lindholmens Gård den 12 maj med anledning av Gustav Vasas födelsedag.


Glada miner efter avslutat årsmöte: dags för fika!


Verksamhetsåret 2006

Styrelsemöten verksamhetsåret 2006


Styrelsemöte i Hästberga backe 2006-06-14


Årsmötet 2006 (19 februari)

 

Kallelse till årsmöte i Orkesta Hembygdsförening

 • Dag: Söndag 19 februari
 • Tid: 18.00
 • Plats: Orkesta bygdegård

Under mötet bjuds det på kaffe med dopp.

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 12 februari. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.

 
 • Affisch
   
 • Verksamhetsberättelse 2005
  • sid 3  infoblad januari
  • sid 4 i infoblad januari
    
 • Förslag till Verksamhetsplan 2006
  • sid 1 i infoblad januari
  • sid 2 i infoblad januari
Från årsmötet i Bygdegården 19 februari 2006
 • Fjorton medlemmar hade mött upp till årsmötet i Bygdegården och kunde konstatera att belysningen i stora salen numera är förnämlig, liksom den nyrenoverade entréhallen.
 • Föregående års styrelse kvarstår. Gunilla Lundh nyvaldes efter avlidna Anethe Bondesson.
 • Ett ungdomligt initiativ fick ett positivt mottagande. Helen Nordahl och Therese Holgersson (bilden) vill utvidga ungdomsverksamheten i Bygdegården med en ungdomsdriven caférörelse. Flickorna ska träffa styrelsen på nästa styrelsemöte för att diskutera förslaget närmare.
   
 • Protokoll från årsmötet

Ungdomligt inslag på årsmötet i Bygdegården: Helen Nordahl och Therese Holgersson hade motionerat om att utvidga ungdomsverksamheten i Bygdegården med ett ungdomsdrivet café.


Kassören Lars Fajerson drar den ekonomiska redovisningen


Fr v kassören Lars Fajerson, sekreteraren Ingemar Borelius och mötesordföranden Bert Lindström
(foto: Peter von Schoultz)


Verksamhetsåret 2005

Styrelsemöten verksamhetsåret 2005

 


Årsmötet 2005 (20 februari)


Avgående sekreteraren Kerstin Moricz, som under många år varit föreningens verkliga  "stöttepelare", avtackas här av ordföranden Gunnar Bergsten


Under mötet bjöds det på kaffe med dopp.


Verksamhetsåret 2004

Årsmötet 2004 (15 februari)

Efter ett "ordförandelöst" år (då vice ordf Peter Rimbe lett verksamheten med glans) så valdes i år Gunnar Bergsten från Lilla Finnberga att styra föreningen framöver.

 


Verksamhetsåret 2003

Årsmötet 2003 (18 februari)

(foto: Peter von Schoultz)
Peter Rimbe avtackar avgående ordföranden Gunilla Rönnholm. Kassören Lars Fajerson t.v.