Motion till årsmötet 2005

Styrelsens svar på årsmötet till motionen: