Göran Erikssons förslag till monument över Gustav Vasa vid nya infarten till Lindholmen