Verksamhetsberättelse för Orkesta Hembygdsförening 2002  
(verksamhetsberättelsen i Acrobat pdf-format)

Styrelsen har under verksamhetsåret 2002 bestått av:
Ordförande  Gunilla Rönnholm
V Ordförande  Peter Rimbe
Sekreterare  Kerstin Moricz
Kassör Lars Fajerson
Ledamot   Lars Törnblom
Ledamot  Anethe Bondesson
Ledamot  Inger Kjellerby-Åberg
Ledamot  Hans Larsson  (slutade i augusti)
Ledamot  Roland Janson
Revisorer under verksamhetsåret 2002 har varit
Revisor     Ylva Byström
Revisor     Susanne Larsson
Revisorssuppleant  Inger Mattsson
   
Valberedning under verksamhetsåret 2002 har varit
(sammankallande:) Sven Söderqvist  
Lennart Jansson
Marie Lundqvist
   

Under året har styrelsen haft 13 protokollförda styrelsemöten

Medlemsantalet var 223 betalande medlemmar. Föregående år var antalet medlemmar 221. Ett av styrelsens motton under året var att minst hälften av socknens hushåll skulle vara medlemmar. Fler än förra året och mer än hälften av hushållen, med andra ord ett bra resultat. Totalt finns det ca 400 hushåll inom Orkesta socken.


Följande aktiviteter har genomförts:

Julgransplundring där vi 60 närvarande tillsammans, små som stora, fick dansa ner julskinkan och ut granen. Kerstin och Bert Lindström samt Lennart Jansson hjälpe oss med sång och musik. Även i år var det i fiskdammen napp varje gång.

Torpinventeringen har under året framskridit. Den 11 mars hölls i Gustav Vasa skolan ett möte där 20 personer deltog. Alla lika intresserade av att denna inventering skulle komma till stånd. Ett mycket bra initiativ för att bevara vår socken till kommande generationer tyckte de närvarande. Arbetet fortskrider under Bert Lindströms ledning.

Vårstädning. Vi hade i år, oturligt för oss, valt samma dag i april för städning som flera bostadsområden i socknen valt. De 4 medlemmar som kom kunde tillsammans med oss göra om vår entrétrappa och ge området kring vår bygdegård en ansiktslyftning. Som vanligt åt vi gemensamt en lunch utomhus. Det var en fröjd att efteråt åka förbi och se hur välskött vår bygdegård såg ut. 

Valborg. Tillsammans med Markim Orkesta IF och Lindholmens vägförening ordnade vi en trevlig kväll med fackeltåg, brasa och fyrverkeri. Hela Orkesta stämde in i vårsångerna.

 

Bibliotekets Dag hölls i maj. Vi deltog med vår bok och information tillsammans med övriga hembygdsföreningar i ett stånd utanför biblioteket. Detta vara samma dag som Lions Våryra varför besöksantalet var stort. Det ersatte också informationen till nyinflyttade som vi brukar ha deltagit i.

Cykelrundtur anordnades en lördag i maj. 17 personer på sina stålhästar tog sig till Britta Bergfors barndomshem för att lyssna på hennes berättelse om hur det var att vara barn i kvarnstugan. Därefter gick färden vidare till Sven och Rose-Marie Söderqvist som bjöd både på husrum och trevlig berättelse om Kohagen förr och nu. En mycket trevlig dag med intressant innehåll.

Midsommarstången klädde vi kvällen innan aftonen. De vackra sommarblommorna lyste i ringarna.

Midsommarafton var det gott om väder av alla de sorter. Även regnet gjorde i år sig påmint. Droppar på kaffebordet gjorde att serveringen i all hast flyttade inomhus, utspätt kaffe och uppblötta småkakor ville vi undvika. Trots vädret var det som traditionen bjuder lövade skrindor, spelmansmusik och dans kring stången.  Kaffe, tombola och pilkastning fanns givetvis för den som hade dansat klart. Ett av många uppskattat arrangemang som drar många besökare varje år. Uppskattningen i år var 500 besökare. Roligt tycker vi.

Rum för religion var ett samarrangemang i hela kommunen mellan Hembygdsföreningarna, Vallentuna Kyrkliga Samfällighet, samtliga frikyrkor, Vallentuna kommun samt Studieförbundet vuxenskolan. Dagen var utlyst av Riksantikvarieämbetet och hölls i hela landet samma dag. Vår insats här var att i bygdegården servera kaffe och lunch för de som var ute och tittade. En av de två bussrundturerna stannade hos oss. Vi serverade ca 40 lunchgäster och ytterligare 15 kaffegäster. Det var en vacker dag och vi kunde därför servera såväl ute som inne. Biodlarföreningen visade utanför bygdegården vad man behöver för att starta som biodlare. Ett trevligt inslag som drog många bibesökare till den tomma kupa som fanns uppställd.

Höstens städ och reparationsdag ägnades även detta år till innejobb. Träpanel sattes upp i stora salen. 4 medlemmar hjälpte oss att bli färdiga. Det blev mycket fint. Bygdegården blir mer och mer attraktiv som lokal.

Rum för religion – ”Mässa för 1000-år sedan” fortsatte med en kväll i Orkesta kyrka. Nils-Göran Enggren berättade på ett charmerande sätt om hur det kunde vara i kyrkan för 1000 år och blandade det med egna minnen och berättelser från sin tid som präst. Trifolium inramade kvällen med musik. Kyrkan var fullsatt och ingen besökare behövde vara besviken när de gick hem. En mycket lyckad kväll i samarbete med Orkesta församling. 

”Bord duka dig”. En lördag i oktober hade vi i bygdegården besök av teatergruppen Kappsäcksoperan med en teaterföreställning för barn (och stora). 17 barn och 17 vuxna var alla lika förväntansfulla. En mycket professionell och spännande föreställning gjorde att ingen var ledsen när de gick hem. Kul att kunna gå på levande teater på hemmaplan.    

Fängslande radioröster presenterades av Bertil Forsman en kväll i november. 5 medlemmar hade hörsammat inbjudan. Tråkigt med få deltagare men de som var där fick en dryg timmes exempel från Bertils många upplevelser.

Ljusstöpning. En söndag i november var det åter dags för ljusstöpning. 14 lika förväntansfulla medlemmar som förra året stöpte vackra ljus.

Andra advent öppnade vi våra dörrar för att fira in advent. Hanne Stichel hade en barngudstjänst i lilla lokalen som kyrkan hyr. Vi samlades på trappan och sjöng nu tändas tusen juleljus varefter Hanne tände vår utegran. Det fanns möjlighet att köpa lite julklappar och dricka adventskaffe. Till barnens glädje hittades Tomten ute i skogen. Under eftermiddagen besökte ca 80 personer bygdegården.

PUB-aftnar har vi under året haft fyra stycken. Många personer har besökt dessa kvällar.

Uthyrning av gården. Kyrkans barngrupp har som vanligt hyrt lilla lokalen medan privata fester har dominerat uthyrningen av den stora lokalen.

Hemsida, vår egen med adress, http://hem.passagen.se/orkesta/, lever vidare och vi märker till vår glädje att andra personer utanför vår socken hittar hit.

Årsmöte i Stockholm Läns Hembygdsförbund hölls den 23 mars. Inger och Gunilla deltog.

Kommunsamarbete detta år har inneburit:

Bygdegården har under året fått bröstpanel i stora salen samt som vanligt utförda småreparationer. Vi har tyvärr inte varit förskonade från inbrott vilket inneburit att vi blivit av med bl.a. utrustning från köket. Jobb med reparationer och inköp av ny utrustning blir ett tungt merjobb och en dykning i ekonomin. Entusiasmen och glädjen får sig en rejäl påfrestning.

I föreningen Långhundraleden har Roland Jansson varit vår representant.

Boken ”Orkesta – en liten socken i förändring”. Försäljningen går oförtrutet vidare. Vi har under detta år sålt 20 böcker. Det innebär totalt 354 sålda böcker. Vi har kvar 490 oöppnade böcker. Förutom speciella arrangemang har boken funnits att köpa i biblioteket och på macken i Lindholmen. Samtliga kostnader är betalda varför vi ser varje nu såld bok som en intäkt.

Det har varit ett mycket händelserikt år med många aktiviteter, mycket engagemang och glada deltagare. Vi i styrelsen mottager på olika sätt uppskattning inte minst från egna sockenbor och känner därmed en glädje med  det jobb vi lägger ner.

Styrelsen vill framföra ett stort tack till lokala företagare, privatpersoner, Vallentuna Fritidsnämnd och Vallentuna Kulturnämnd, som på olika sätt stöttat vår verksamhet.


Styrelsen för Orkesta Hembygdsförening

2003-02-16