Sidnr:
www.orkesta.nu Sidnr
Förteckning över gårdar och "tillhörande" torp
Karta över Orkesta
Torpen vid Granby - en tur längs grusvägen vid Granby gård (av Ann och Bertil Engstrand)
Om torp (av Inez Emt Hallberg)
Om indelningsverket (av Inez Emt Hallberg)
Utdrag ur kommunstämmo-
protokoll 1895 - 1914
Torparkontrakt
Eken vid Trädgårdsvägen i Lindholmen.
Teckning av Bertil Engstrand, 2000

Granbylund på 1970-talet (foto: Ann Engstrand)
 
TORP, GÅRDAR mm i ORKESTA socken, Vallentuna kommun

På dessa webbsidor inom www.orkesta.nu presenteras resultatet av den torpinventering som utförts i Orkesta hembygdsförenings regi tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan i Vallentuna.

Intentionerna för inventeringen har inte varit att strikt vetenskapligt redovisa enbart torp, utan även övriga intressanta gårdar och äldre hus har ibland tagits med. Vissa torp har behandlats mer ingående, medan andra kanske bara redovisas med namn och en bild.

En idé är att successivt komplettera redovisningen med mera information - även om övriga gårdar och annan bebyggelse - så att detta blir en levande "bebyggelseinventering" för Orkesta på nätet. ("beta-version">>)

För dem som inte har tillgång till dator/internet finns materialet även samlat i pärmar som förvaras hos Hembygdsföreningen och på biblioteket i Vallentuna.


Läs mer om torpinventeringen på sid

"Soldattorp" - en artikel ur tidningen Ledungen, mars 2006, sid

Utskriftssidor (pdf-filer) finns på sid

Webbplatsen uppdaterad 2010-12-06 av peter.von.schoultz@sverige.nu

                Till arbetsgruppens interna sidor>>>