TORP I ORKESTA: 

Om torpinventeringen

Sidnr 

Version 2010-04-22 /Peter von Schoultz

På 1970-talet påbörjades en torpinventering i Orkesta socken, Vallentuna kommun. På bilden nedan syns arbetsgruppen vid en lättsam paus i inventeringsjobbet.

Inventeringen på 1970-talet blev dock aldrig helt slutförd. Men gruppen lämnade efter sig en pärm med material, främst fotografier.

I mars 2002 startades en studiecirkel i samarbete mellan Orkesta hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan i Vallentuna, med avsikt att fullfölja torpinventeringen. Sammanlagt har  ett 20-tal personer varit engagerade i studiecirkeln, under ledning av Bert Lindström. Materialet har redigerats av Peter von Schoultz och resulterat dels i en webb-site som ingår i Orkesta hembygdsförenings webb (www.orkesta.nu) och dels i pärmar, som placeras på biblioteken i Vallentuna och Lindholmen och på Bygdegården.

Arbetet i den nya torpinventeringsgruppen har byggt på materialet som den "ursprungliga" torpgruppen samlade in under 1970-talet. Några torp hade dokumenterats noggrannare, se vidstående exempel om torpet Fredriksberg. Ett stort antal underbara svartvita fotografier, tagna av Larsåke Falk, hade gruppen samlat i sin pärm. Dessa bilder har nu scannats in och finns med i denna fortsatta torpinventering tillsammans med nyproducerat material, såväl bilder som text.

Definitionen av torp är inte entydig, se länkarna nedan. I vår inventering har vi tagit med fler intressanta hus/byggnader i Orkesta än som enligt en strikt definition skulle klassas som "torp". En idé inför framtiden är att ytterligare utvidga vår presentation på webben, så att den blir något av en "bebyggelseinventering" för Orkesta.

Förutom pärmen från första torpinventeringen har arbetsgruppen utgått från en lista över torp och gårdar som ursprungligen tillhört Lindholmens gård (sammanställd av Gustaf Åkerblom i samband med utgivandet av Orkestaboken år 2000). Eftersom sockengränserna mot Frösunda och Vallentuna socknar går strax bortom Lindholmens gård, så finns det på den nämnda listan med torp och gårdar som ligger utanför Orkesta socken. Vi har tagit med även dessa torp och gårdar i vår sammanställning, men vi har inte lagt lika stor vikt vid att ta fram information om just dessa torp.

På den övre bilden syns en del av den nya torpgruppen samlad i maj 2002 framför Orkesta-kartan i Gustav Vasaskolans bibliotek, på den nedre bilden i bibliotekssoffan i september 2003 (foto: Peter von Schoultz)


Arbetsgruppen har bestått av

Britta Bergfors
Gunnar Bergsten
Anethe Bondesson
(avliden juni 2005)
Inez Emt Hallberg
Ann och Bertil Engstrand
Lennart Jansson
Inger Kjellerby Åberg
Hans Larsson
Kerstin Lindström
Bert Lindström (projektledare)
(avliden april 2010)
Arne Lundqvist
Ginger Lundqvist
Gerd Magnusson
(avliden januari 2005)
Elin Sahlin
(avliden 2009)
Olle Söderberg
Rose-Marie Söderqvist
Sven Söderqvist
(avliden januari 2005)
Anna-Greta Thunholm
Peter von Schoultz (dokumentation/webb-redaktör)

Du som vill forska mera om gårdar och torp i Orkesta och dess befolkning , här finns en lista med lämpliga kontakter!