Fastigheter i Lindholmen  Version 2011-11-30 Sidnr

 

 
Gatunamn Husnr Beskrivning Anm.
Lindholmsvägen      
219 ICA Nära Lindholmen >>>  
Väster om Lindholmsvägen:
Trädgårdsvägen (del)      
19 Pilhagen>>>   (print-pdf >>>)  
  38A-B-C Tre villor byggda 2009-2011 >>> På den lilla åkerplätt som blivit kvar mellan Trädgårdsvägen och "Skärholmen" (Krokusvägen/Tulpanvägen) har under 2009 -2011 uppförts tre hus.
       
Liljevägen      
8 "Egnells" >>> Här bodde Arne Egnell. Huset brann 2008, revs 2009 och återuppfördes 2010-2011.
Hyacintvägen      
     
Tulpanvägen      
     
Krokusvägen      
     
Slumsta      
     
Stenby      
     
Öster om Lindholmsvägen:
Trädgårdsvägen (del) 1 Marielund >>>   (print-pdf >>>) Roséns affär

Hårdepartementet

Tiselius

3 Johannelund >>>   (print-pdf >>>)  
Gårdsvägen      
     
Lövhagsvägen      
     
Humlevägen      
     
Vikavägen      
     
Mörbygårdsvägen (del)      
     
Öster om järnvägen:
RYAN
Lindholmensgårdsvägen      
     
Mörbygårdsvägen (del)      
     
DJURGÅRDEN:
Bygdevägen
 

 

2 "Skrik-Oskars hus"  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Wasavägen      
     
Djurgårdsvägen