Boken om Orkesta 
finns nu i tryck. 

"Julgranen är klädd!"

Tre års intensivt arbete i redaktionsgruppen för Orkestaboken är nu till ända. Fredagen den 8 december 2000 kunde Henric Tiselius, bokens redaktör, vid "release-partyt" i Orkesta bygdegård dela ut de första exemplaren till det trettiotal sockenbor, som alla på ett eller annat sätt bidragit till bokens tillkomst. Och på den traditionella julmarknaden i Bygdegården på andra adventssöndagen, kunde Hembygdsföreningen börja sälja boken till alla förväntansfulla Orkestabor.

Orkestabokens redaktionsgrupp. 

Stående fr v Henric Tiselius (redaktör), Bert Lindström (sammanhållande) med bokens omslag, samt Olle Söderberg. 

Sittande fr v Inger Kjellerby-Åberg (hembygdsföreningen), Bertil Engstrand (huvudförfattare) och  Louise Rådström. 

På bilden fattas Ann Engstrand och Leif Rurling. Foto: Peter von Schoultz

"Orkesta - en liten socken i förändring" är namnet på boken, som tillkommit på initiativ av Orkesta hembygdsförening och Studieförbundet Vuxenskolan i Vallentuna. Boken har under arbetets gång liknats vid en julgran, som alla kunnat vara med om att klä. Många engagerade i trakten har lämnat bidrag, text och bilder - tillika tips och uppmuntran. Den genomgående berättelsen är skriven av Bertil Engstrand, pensionerad arkitekt, född och uppvuxen vid Granby i Orkesta. I hans berättelse har andras bidrag interfolierats på olika sätt. Som egna berättelser eller invävda i huvudtexten.

Boken om Orkesta vill främst skildra nutiden. Gränsen har redaktionsgruppen satt till 50 år - minnets tid - men i verkligheten töjs den gärna ut till bortåt det dubbla för att ge nödvändigt perspektiv på utvecklingen. Sammanhållande kraft i redaktionsgruppen har varit Bert Lindström, född på Uppsäter mittemot macken i Lindholmen och många år bosatt i Wiggeby, numera dock "utvandrad" till Haga i centralorten.

Boken skildrar Orkesta genom en resa, en färd genom landskapet i tid och rum. På vägar - nya som väg 950, som till delar sammanfaller med gammal häradsväg, eller gamla, som i sig är levande fornminnen och för oss fram till alla byar och gårdar, de jordbruksfastigheter som i stort är just Orkesta. Första resan "i minnets tid" går från Hållsta genom Granby till Vaxtuna, den andra resan från Haga gärde via Söderbydal till Orkestaby och Lundby, och den tredje resan till Lindholmen. Förändringens tid (1932-1952) och Nutid-samtid (1952-2000) med bl a Gustav Vasaskolans framväxt, har fått egna kapitel liksom Framtiden - drömmar, visioner och mål. I slutet av boken finns en faktadel med bl a en illustrerad gårdsförteckning, information om musikanter och spelemän, om hembygdsföreningens framväxt, om idrottsföreningar och om Roslagsbanans historia.

Orkestabokens förstasida (Foto: Peter von Schoultz).

Klicka här för att hitta mer material om Orkesta, sådant som inte fick plats i Orkestaboken, och sådant som tillkommit efter bokens tryckning.

Omslaget till boken är ett nytaget fotografi av det röda magasinet vid Lindholmens gård. Boken - som är på 194 sidor - är rikt illustrerad med ett hundrafemtiotal fotografier, teckningar och kartskisser. Två sammanhängande bildsjok med större bilder, många i färg, finns i mitten av boken, och mindre bilder i marginalerna underlättar för läsaren  att orientera sig. Många ortsbor har bidragit med bilder - gamla och nya. Flertalet av de nytagna fotografierna har tagits av Peter von Schoultz, Lindholmenbo sedan tio år. Vallentuna bildarkiv har ställt äldre bilder till förfogande.

Orkestaboken är främst till för dem som bor i socknen eller har bott där, för dem som flyttar dit och gör den till sin hembygd - liksom för att förmedla kunskap och historia mellan generationer. Men boken kan förhoppningsvis också läsas av alla dem som är intresserade av vårt lands utveckling. Boken har tryckts i 800 exemplar och finns att köpa på Vallentuna bibliotek eller genom Orkesta hembygdsförening.

Årets presentbok:

Orkesta - en liten socken i förändring

Pris: 250 kr

Boken kan köpas via alla styrelsemedlemmar i Orkesta hembygdsförening och på Vallentuna bibliotek, vid lånedisken.

Även i ICA Lindholmen t o m februari 2001.

Kontaktpersoner:

  • Lars Fajerson, 08-512 406 26
  • Inger Kjellerby-Åberg, 08-512 401 77

 


Sidan uppdaterad 2001-02-03 av peter.von.schoultz@sverige.nu