Orkestaboken är klar.  192 sidor text och bilder. Prydligt förpackat material i behändigt format. Lätt att ta med, läsa och bläddra i där man vill. Hemma i soffan, i solstolen på tomten, eller på tåget på väg till jobbet...

Men en bok utgör också en begränsning. Innehållet i boken är statiskt - medan "innehållet" i bygden hela tiden förändras. Formatet är också en begränsning. Flera sidor, flera bilder - och kostnaderna för tryckningen skjuter snabbt i höjden.

Vi fick in mycket material till Orkestaboken. Allt har givetvis inte kunnat tas med. (Se redaktörens tack till alla som medverkat med material!) En del av detta material har vi tänkt att publicera här på hembygdsföreningens webbsidor.

Internet lider inte av samma begränsningar som en bok. Man är visserligen begränsad av att man (än så länge!) måste ha en dator med internetuppkoppling. Men sidutrymmet är i det närmaste "oändligt" - utan att kostanderna skenar iväg. Och innehållet kan hela tiden enkelt förändras - byggas på efter behov. Ett levande arkiv över vår hembygd.

Vi börjar så här i liten skala. Har du material som du tycker borde in här? - skicka ett mejl och berätta. Dagens händelser är morgondagens historia.


Sidan uppdaterad 2001-01-19 av peter.von.schoultz@sverige.nu