Orkestabokens 
sponsorer

Boken är utgiven av Orkesta Hembygdsförening

Förarbetet har skett i studiecirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan

Bidrag har erhållits från:

samt från enskilda orkestabor - före detta såväl som nuvarande