"Release-party" för Orkestaboken i Bygdegården 9 december 2000

I spänd förväntan inför Orkestabokens ankomst. 

fr v Britta Bergfors, Rose-Marie Söderqvist, Anna-Greta Thunholm, Bertil och Ann Engstrand.

Bokens redaktör Henric Tiselius delar ut de första, rykande färska, exemplaren av Orkestaboken.
Fler medarbetare från Orkestabokens arbetsgrupp:

Fr v Sven Söderqvist, Gerd Magnusson, Arne Lundqvist, Leif Rurling och (skymd) Olle Söderberg.

Inger Kjellerby-Åberg från Studieförbundet Vuxenskolan överlämnar en blomma till redaktören Henric Tiselius.
Orkestabokens "huvudförfattare" Bertil Engstrand får en julstjärna från Hembygdsföreningens ordförande Gunilla Rönnholm. 
Gunilla Rönnholm tackar alla som medverkat till Orkestabokens tillkomst.

Fotograf i Bygdegården : Peter von Schoultz