Orkestabokens redaktionsgrupp och arbetsgrupp

Ordförande i redaktionsgrupp och arbetsgrupp har varit Bert Lindström. Här diskuterar orkestabokens redaktör Henric Tiselius med "huvudförfattaren" Bertil Engstrand om bokens bildinnehåll.
Redaktionsgruppen har bestått av:

Ann Engstrand
Bertil Engstrand (huvudförfattare)
Inger Kjellerby-Åberg
Bert Lindström (ordförande)
Leif Rurling
Louise Rådström
Peter von Schoultz (fotograf)
Olle Söderberg
Henric Tiselius (redaktör)

Layout: Anders Bäckström
Repro och tryck: Axelsson & Häggström

Arbetsgrupp (varav många är i boken icke namngivna medförfattare, eller bidrar på andra sätt, i stort som smått):

Lene Aae Johansson
Britta Bergfors
Gunnar Bergsten
Lennart Jansson
Kerstin Lindström
Arne Lundqvist
Gerd Magnusson
Elin Sahlin
Bibbi Söderberg
Rose-Marie Söderqvist
Sven Söderqvist
Anna-Greta Thunholm
Kurt-Åke Wallberg
Gustaf Åkerblom

Redaktionen vill också framföra ett varmt tack till:

Gun Hillbo på Vallentuna bildarkiv

Epokhe AB Stockholm

samt alla orkestabor som gjort denna bok möjlig

Övriga medarbetare:

Anne Carlsson
Siv Eriksson
Kerstin Moricz
Carl-Axel Olsson
Gunilla Rönnholm
Eva Söderqvist