TACK! - och en liten kommentar...

Ett ord bara från "redaktörn/redaktionsgruppen". Se stolt på denna vår gemensamma bok. Den är ett gemensamt arbete med en mängd människors insatser. I stort sett har vi därför i största möjliga mån undvikit att namnge medverkande. Allas namn finns (förhoppningsvis) samlade i början av boken.

Fem-sex artiklar som olika människor skrivit finns inte med i boken. Dessa som författat dessa stycken behöver och ska absolut inte känna sig åsidosatta. Ert arbete har också varit viktigt. Och det har absolut inget med att de varit dåliga eller saknat kvalitet. (Flera av dem har varit i det närmaste professionellt skrivna). Andra som kommit med behöver inte ha varit bättre. De har åsidosatts huvudsakligen av två eller tre anledningar: Dess innehåll finns redan med i annan form, i Bertils eller någon annans berättelse, de har haft svårt att passa in när man velat skapa en balans, de har - i något fall - inte direkt handlat om bygden.

Många andra berättelser har det plockats enstaka meningar och/eller faktauppgifter ifrån och sedan närmast "osynliggjorts" genom att vävas in i huvudberättelsen. Ytterligare andra har fått egna kapitel. Bara i två fall, då detta varit nödvändigt, har författarnas namn kommit med. Istället ska boken ses som ett gemensamt arbete. Utan Bertils insats hade boken antagligen inte blivit till, men med alla andras stora och små insatser har den blivit en riktigt bra bok. Tack allihop.

Nu är det bara att sälja på....

Redaktionsgruppen gnm Henric Tiselius. Dec 2000