En resa i Orkesta - på nätet (januari 2001)

av peter.von.schoultz@sverige.nu   

OBS: Mycket ändras snabbt i "cyberspace", så de länkar som finns omnämnda i denna text kanske inte existerar längre när du försöker.


Bertil Engstrand har i boken om Orkesta beskrivit tre resor genom Orkestabygden. Det är verkliga resor, som Bertil gjort med cykel på grusvägar och stigar. Verbalt lyckas han förmedla till oss det unika i Orkestas kulturbygd. (Orkesta pastorat i Seminghundra härad i Uppsala ärkestift.)

Men kan man även göra "virtuella" resor i Orkesta? Finns Orkesta med på internet, i "cyberspace"? Med hjälp av sökmotorer som t ex Evreka, AltaVista och Euroseek kan man hitta en hel del information om Orkesta. Sök t ex på Orkesta, Lindholmen, Roslagsbanan. (Om man söker på Lindholmen kan det vara lämpligt att begränsa sökningen genom att lägga till +Vallentuna, för att inte få med massor av länkar till Lindholmen i Göteborg...) Mycket ändras snabbt i "cyberspace", så de länkar som finns omnämnda i denna text kanske inte existerar längre när du försöker. Men i gengäld hittar du kanske andra nya länkar...

Ska du ut och resa? Surfa in på Taxi-Markim-Orkestas hemsida ( www.taxi-markim-orkesta.se ) och beställ en körning! Företaget har Gustav Vasa som symbol och har fotograferat en taxibil med Vasakullens ek som bakgrund. Eller ta tåget! Roslagsbanans alla stationer finns beskrivna på www.osteraker.se/roslagsbanan/lindh.html. Om Lindholmens station får man veta att den öppnades 1885. Besökaren uppmanas att gå på upptäcktsfärd till Vasakullen och Lindholmens gård, till runhällen och gravfältet vid Granby gård och till Orkesta kyrka med runstenarna som berättar om Ulv i Borresta, som tre gånger deltog i vikingatåg till England.

Den som är intresserad av att studera runstenar kan gå in på Thomas Arctaedius hemsida www.arctaedius.com/markim/stenar.htm , där dessa stenar liksom de flesta övriga runstenar i både Orkesta och Markim finns dokumenterade.

Mera om Orkesta kyrkas historia finns på Vallentuna församlings hemsida www.svenskakyrkan.se/pastorat/svkp1535/Orkesta/Okyrka.HTM. Gråstenskyrkan uppfördes i slutet av 1100-talet. Kyrkans äldsta inventarium är ett triumfkrucifix från tiden kring 1300-talet. Sakristian och vapenhuset tillfogades på 1400-talet och kyrkans fönster utvidgades på 1800-talet. Bild på klocktornet som det såg ut innan träden sågades ned finns på: w1.851.telia.com/~u85108185/orktorn.html (foto: Agneta Hytteman)

Stockholms läns museum har mycket material om Orkesta ( www.lansmuseum.a.se ). Man beskriver ett antal kulturstigar genom Orkesta och Markims socknar. I museets kulturhistoriska databas finns ytterligare information. Man kan t ex läsa att godset Lindholmen bildades redan under medeltiden genom att de två byarna Väsby och Ösby slogs samman. Bebyggelselämningar efter byarna finns på två kullar strax öster om herrgården. Dessa bytomter är av särskilt vetenskapligt intresse då de troligen övergivits redan under medeltiden, vilket är ovanligt i länet. Museet har också ett omfattande fotoregister med många nytagna färgbilder från Orkesta, åtkomliga från nätet.

Gustav Vasaskolans hemsida nås från adressen www.skolor.vallentuna.se . Där har skolans IT-lärare Bosse Gårdstad lagt ut ett flertal bilder av elever i skolmiljö. Även skolans föräldraförening har sidor: gvsforaldraforening.webjump.com , (vilka denna artikels författare är skyldig till). Där finns t ex bilder från i maj 2000, när föräldrar, elever och skolpersonal tillsammans anlade en stenlabyrint på skolgården. MOIF (Markim Orkesta idrottsförening) har också börjat informera via nätet. Läs t ex om framgångarna för de unga fotbollsspelarna i P88/89 i 2000 års Upplandsserie. Och från MOIF-cupen i juni 2000 finns många fotografier (foto: Calle Öhgren).

Labyrintbygge Gustav Vasaskolan (foto: Peter von Schoultz)