Lördag 20 maj kl 11

Kulturutflykt i Lindholmen

Vi samlas lördag 20 maj kl 11 vid Bygdegården med cykel och matsäck för att ta oss runt i omgivningarna runt Lindholmens gård!  Vi kommer att titta på gamla torp och till och med på ett gammalt vattentorn som finns gömt bland talldungarna.

Vi kommer också att få höra om det planerade naturreservatet och vi kommer säkert att få fina naturupplevelser när vi äter vår medhavda matsäck i en solig skogsbacke.

Välkomna!!!

Läs om torpen som tillhört Lindholmens gård (t ex Grindstugan) i torpinventeringen som finns här på webben