Aktiviteter - vår/sommar 2005

Lördag 21 maj kl 11.
Samling vid Bygdegården

Inför promenaden:

 

Kulturpromenad i Orkesta
runt Granby

Vi går genom det gamla kulturlandskapet och tittar på de första vårblommorna, de gamla torpen och de intressanta fornlämningarna, inte alltid så lätt synliga från vägen. Vi stannar och äter vår medhavda matsäck i naturen.


Torpet Gustavslund