Utbyggnad av Lindholmen, Kulla-området

Vallentuna kommun har upprättat en detaljplan för bostäder vid Kulla (infarten söderifrån till Lindholmen). Fram till 25 maj var det "samråd" om planen. Här är länkar till planen på Vallentunas webb:

Länk till SMÅAs info om projektet

Här är info som Lina Söderberg satt upp på anslagstavlor i Lindholmen. Hon har gått runt med namninsamlingslistor.

Rädda Abrahamnsberg!
Planen för bebyggelse i Kulla har uppmärksammats av lokalpressen: