SL:s "nya" samrådsmöte om Roslagsbana till Arlanda 26 januari 2012 i Nova


Stefan Persson, Maria Håkansson och Malin Gibrand


Gunnar Bergsten från Orkesta framförde förslaget att man - när nya planfria bomkorset i Vallentuna blir klart - i stället för järnväg satsar på busstrafik till Arlanda via Arningeleden och Upplands-Väsby-vägen vilken kommer att rätas ut från Granakurvan mot E4.


HarryMattsson från PRO-Täby


Carl-Axel Olsson, från Orkesta och Företagarföreningen


Lennart Erixon från Markim, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, propagerade mot utbyggnaden genom Orkesta-Markim.
Läs hans inlaga till SL här >>>


Foto: Peter von Schoultz