STADGAR

för

Orkesta Hembygdsförening >>>

antagna vid årsmötena 2018 och 2019

- - -

ersätter stadgar antagna vid

Föreningsstämmorna

2001.02.20 och 2001.04.01

som i sin tur ersatte stadgar från

1953.02.15