Om Orkesta och hembygdsföreningen

Dscf0001.jpg (476102 bytes)

Orkesta, tre mil norr om Stockholm i Vallentuna kommun, är en liten socken – en jordbruksbygd som alla andra – som ändå på ett påtagligt sätt skiljer sig från många andra, inte bara genom sin speciella historia, utan också genom sin ständigt pågående förändring.

Orkesta är relativt väl dokumenterad vad gäller sin tidiga historia med vikingar, runstenar och medeltid. Orkesta rymmer inom sina gränser huvuddelen av den medeltida högfrälses sätesgården Lindholmen där traditionen säger att Gustav Eriksson Vasa föddes år 1496.

Vår socken är ungefär tre kilometer bred och sex kilometer lång och är en av åtta socknar i Vallentuna kommun. Vi har en egen församling med en kyrka uppförd i slut av år 1000, men för övrigt är vi en delmängd av kommunen. Det är inte för inte som socknen har föreslagits till Världsarvslistan för sitt speciella öppna jordbrukslandskap, brukat på samma gårdar under århundraden.

Orkesta Hembygdsförening grundades 1949 av ett gäng glada entusiaster som tyckte man skulle skapa traditioner för bygdens invånare. Det dröjde inte länge förrän tanken på en egen gård väcktes. Orkesta Bygdegård stod i sitt första utseende klar under första delen av 1950-talet.

Hembygdsföreningen i Orkesta socken har mycket att vara tacksam för. Inpå knutarna har vi en uppsjö av gammal anrik kultur mest i form av runstenar och gravfält men även representerat i gamla torp och gårdar. Oerhört mycket att glädjas åt och att njuta av.

Dagens Hembygdsförening ägnar största delen av krafterna åt att skapa sammanhållning mellan sockeninvånarna genom att vidmakthålla gamla folktraditioner. Utbudet är stort med bl.a. guidade cykelutflykter där vi kan höra på och se socknens gamla och nya rariteter. Vi inbjuder också till gemensamt firande av bl.a. valborg, midsommar och advent. Vår egen Bygdegård är till glädje för gemensamma arrangemang men även socknens privata fester.

Vår förhoppning är att Hembygdsföreningen ska vara en levande förening där samtliga sockenbor känner samhörighet. På detta sätt hoppas vi bidraga till att värna om såväl arv som traditioner.


Informationsfolder om Orkesta hembygdsförening utgiven 2008:


I Orkestaboken, som hembygdsföreningen gav ut år 2000, beskrivs Orkesta hembygdsförening på följande sätt: