Ämne: Lekplats i Lindholmen!


Hej!

Vi var ett antal småbarnsföräldrar som besökte den kommun-hearing som hembygdsföreningen så förtjänstfullt anordnade. Vi konstaterade att intresset för en lekplats här i Lindholmen, även denna gång, var relativt svalt hos de närvarande. Därför har vi skapat en liten grupp som ämnar ändra på detta.

Vi har nu upprättat kontakt med de ansvariga tjänstemännen på kommunen och även promenerat runt i Lindholmen med statsträdgårdsmästaren Maria Rydell. Den plats som bäst uppfyller kommunens kriterier för placering av en lekplats är ytan precis norr om återvinningsstationen vid järnvägsstationen.

Vi kommer även att försöka påverka våra politiker och då i första hand de som bor i Lindholmen.

Tillsvidare önskar vi ingen konkret hjälp från hembygdsföreningen men vore ändå tacksamma om ni kunde informera om vårt arbete och den tänkta placeringen av lekplatsen.

Vänligen
Henrik Jarpner (medlem i hembygdsföreningen)

henrik.jarpner@telia.com