3 april 2014:

SHOWTIME - musikal med Gustav Vasaskolans År 5 och 6
under ledning av deras lärare Henrik Söderblom.

(foto: Peter von Schoultz)