Torsdag kväll 22 juni 2012 vid Orkesta bygdegård.
Klädsel av midsommarstång.

(Foto: Peter von Schoultz)