Julgransplundring 15 januari 2012 i Orkesta bygdegård

(Foto: Gunnar Bergsten)