Gökotta vid granbyhällen 8 maj 2011
med Orkesta och Markims hembygdsföreningar. 
(Foto: Peter von Schoultz)Granbyhällen (och Hökeriet) har fått ny tydlig skyltning


En strålande söndagsmorgon i maj, som gjord för att inta fika och umgås i naturen


Backsippor


Efter gökottan vid Granbyhällen var alla välkomna att titta in i Hökeriet vid Granby gård


Renovering av andra halvan av Hökeriet (f d stallbyggnad och magasin) pågår


Lise berättar om Hökeriet


Läs mer om Granby gård och Hökeriet på deras webb: http://www.granbygard.com/index.html


Granby kvarn och kvarnstuga på flygfoto, som det såg ut förr. Kvarnen brann 1963.