Julgransplundring i Orkesta bygdegård 9 januari 2010

Foto: Gunnar Bergsten