Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj i guld för uppskattad arbetsinsats

Gustav Vasa-stiftelsen var år 1996 ansvarig för firandet av Gustav Vasas 500-åriga födelsedag, vilken firades i fyra dagar (12 - 16 maj) på Gustav Vasakullen i Lindholmen.

Firandet innebar bl.a. specialskriven teater framförd på Gustav Vasakullen, opera i parken på Lindholmens gård, medeltida danser och musik, tidstypiska dräkter uppsydda av intresserade i bygden, meny från Gustav Vasas tid på Lindholmens gård, samt hantverksutställning med medeltida hantverk, riddarspel i parken och specialutställningar och föreläsningar i Orkesta bygdegård – det mesta på helt ideell basis. Alltsammans invigdes med stor pompa söndagen den 12 maj 1996 kl. 12  – exakt 500 år efter vår förste kungs födelse, och exakt på platsen för tilldragelsen. (Se pressklipp från VallentunaSteget 1996-05-15 >>>)

För ”uppskattade arbetsinsatser” vid jubileumsfirandet 1996 har medlemmar av Stiftelsen Gustav Vasa 500 år mottagit Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj. Utdelningen ägde rum i Tessinska Palatset mittemot Stockholms slott torsdagen den 28 januari 2010 (fjorton år efter jubileets genomförande!) och utdelare var landshövdingen Per Unckel.

På bilden ovan ses från höger medaljutdelaren landshövding Per Unckel och mottagarna Göran Eriksson (Lindholmen), Ulf Lindqvist (Skånela), Eva Söderqvist (Lindholmen) och Anders Rönnholm (Stockholm). Bilden är hämtad från Göran Erikssons blogg: http://gustaveriksson.blogspot.com/2010/01/kungliga-patriotiska-sallskapets-medalj.html


Dagen efter medaljutdelningen medverkade Göran, Eva och Ulf i Vallentunas lokalradio V97.
Så här beskrivs det på V97:s webb http://www.v97.se/ :

(Foto: V97)

"Morgonstudion i V97 gästades på fredagen den 29 januari av dessa glada och synnerligen historieintresserade Vallentunabor. Dagen innan hade de dekorerats med medaljer i guld för sina insatser i samband med firandet av Gustav Vasas 500 års jubileum år 1996.
Från vänster på bilden ser du Ulf, Eva och Göran ...
Anders, som också fick mottaga en hedrande medalj ur landshövding Per Unckels hand, var tyvärr inte närvarande.
Medaljen, i detta fall Evas, ser du avbildad nedan ... "

(Foto: V97)


mitti VallentunaSteget skriver om Gustav Vasastiftelsen 2010-02-09: