Julgransplundring i Orkesta bygdegård 6 januari 2009

Traditionell julgransplundring avhölls i Bygdegården på trettondagen med ett 40-tal deltagare som med liv och lust sjöng och dansade ut julen för denna gång.

Foto: Gunnar Bergsten