Midsommarafton 2008 vid Orkesta Bygdegård. (Foto: Peter von Schoultz)


Lennart Jansson står beredd med viktigaste verktyget för dagen - skiftnyckeln!
Utan den skulle midsommarstången inte stå kvar i upprätt ställning

 


Lindholmen-bo i orkestern Keps Persons: Gunnar Fransson med klarinett


Fiolspelande Lindholmen-bo: Maria Hazer


Sjungande lekledare och Lindholmen-bo: Charlotte Mattsson


Dansen runt stången kan börja


Fio-lio-lio-lej...


Keps Persons


Förstora panorama-bilden >>>


Tuna Gille framträdde traditionsenligt med folkdansuppvisning, de yngsta hängde med...