Bygdegården får nytt kök, oktober-november 2007
foto Gunnar Bergsten och Peter von Schoultz

Bygdegården ska äntligen få ett nytt kök - till alla hyresgästers glädje. Arbetet pågår för fullt sen oktober under Roland Jansons ledning.

GB
Rivning av gamla utbyggnaden har just startat. Lars Fajerson i rivningstagen

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

GB

PvS

PvS

PvS

PvS
Roland Janson och Gunnar Bergsten i planeringstagen

PvS

PvS

GB

GB

GB