(manus och regi)


Jonas Granstr÷m som "Charlie Carlsson"


Jan Holmquist som "Bengt Johansson"

 
Mary Stoor som "Laila─lvgren"
 
 
Kaffe i pausen

 
 
 

  (Foto: Peter von Schoultz)