Renovering av Bygdegården september 2005


Rivning av biljetthytt och toaletter påbörjas


Susanne, Janne, Lars, Roland...


... Gunnar


Ingemar bär ut toaletten


Även ett nytt kök är planerat, men det får anstå till ett senare tillfälle