Lars Fajerson lagar taket
Bilder från
städ- och fixardagen
lördagen den 24 april 2004

(foto: Peter von Schoultz)


Nu blir det ljus och rymd! Ordföranden Gunnar Bergsten tog med motorsåg och traktorer och röjde i skogen nedanför Bygdegården.