Orkesta Hembygdsförening.

Verksamhetsplan 2002


Fyra ambitioner har dagens Hembygdsförening:

Vi vill skapa förutsättning för alla åldrar att under avspända förhållanden träffa sina grannar, såväl i gemensamma arrangemang som enskilda tillställningar i vår bygdegård.

Vi vill genom kunniga guider sprida kunskap om vår natur och kultur.

Vi vill hålla vår gemensamma samlingsplats Bygdegården i ett gott skick, så att den kan användas såväl av föreningen som av enskilda personer.

Vi vill öppna upp vår socken för andra. Vi har så mycket att vara stolta över som vi på ett kunnigt och enkelt sätt bör visa upp.