Om du inte åker med traktorkrindan: Kör Lindholmensgårdsvägen mot Kråktorp/Jönsboda.
Kör ner till Kråktorp, parkera på ängen efter boningshuset, sen går man in till höger, syns inte från vägen, men vi sätter upp skyltar