KALLELSE till
Årsmöte i Orkesta hembygdsförening

Söndag 26 februari kl 18.00 i Orkesta bygdegård


Hembygdsföreningen bjuder på enklare förtäring i samband med årsmötet (smörgåstårta, kaffe). VÄLKOMNA!

Motioner och förslag skall vara Orkesta hembygdsförenings styrelse tillhanda senast 19 februari.

Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller lämnas till någon i styrelsen.