Söndag 21 februari 
kl 18.00


Motioner och förslag skall vara Orkesta hembygdsförenings styrelse tillhanda senast 15 februari.

Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller lämnas till någon i styrelsen.

Årsmöte
i Orkesta bygdegård

kallelse till årsmöte 2016