OBS: Förlängd tävlingstid!!!

Skicka in en eller flera (max 5) bilder på temat
"Mitt eget Orkesta-Lindholmen"
senast den 31 augusti 2014 till fototavling@orkesta.nu

Glöm inte skriva namn/adress och åldersgrupp (under/över 18 år)

Vi publicerar kontinuerligt inkomna bilder här >>>