Söndag 23 februari 2014
kl 18.00

 

 

Årsmöte i Orkesta hembygdsförening
(Bygdegården)

Kallelse till ÅRSMÖTE

Söndag 23 februari kl 18.00 i Orkesta bygdegård

Hembygdsföreningen bjuder på lättare förtäring.

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att finnas här på webben.

Motioner och förslag skall vara Orkesta hembygdsförenings styrelse tillhanda senast 16 februari. Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller lämnas till någon i styrelsen.