Tisdag förmiddag
23 april

och

torsdag eftermiddag
25 april

Städdag i/vid bygdegården.

Alla välkomna att hjälpa till.

Soppa serveras.