Söndag 24 februari
kl 18.00
 

 

 

 
 

Årsmöte i Bygdegården

Kallelse till
ÅRSMÖTE

i Orkesta hembygdsförening

Söndag 24 februari
kl 18.00 i Orkesta bygdegård

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan kommer att finnas på webben: www.orkesta.nu

Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 17 februari. Motioner kan e-postas till info@orkesta.nu eller lämnas i föreningens brevlåda vid ICA Lindholmen eller till någon i styrelsen.