Måndag 28 maj
kl 18.00

Samling vid ridhusets parkering vid Veda.

Medtag matsäck samt kängor eller stövlar eftersom det är bitvis är blött i markerna.

Arrangör: Vallentuna kommun

Värd vid vandringen är Vallentuna kommuns landskapsarkitekt Maria Rydell.

Vallentuna Naturskyddsförening guidar bland flora och fauna.

Skogsstyrelsen berättar om projektet "Bevara och utveckla skogens mångfald".

"Nyinvigning" av Veda naturstig.

Vi går rundan och tittar på den nya sträckningen samt avslutar vid badberget där man kan grilla korv.

Veda naturstig går genom ett variationsrikt landskap invid Storsjön. Under 2012 har Vallentuna kommun utfört skogsåtgärder med EU-stöd från Skogsstyrelsen, för att bevara och utveckla skogens mångfald. En björkskog och en tallpelarsal har tagits fram. Ekbackar har röjts så att unga ekar får utvecklas. Sjöutsikt har öppnats upp och stigen har ledmarkerats.