SL (Storstockholms lokaltrafik) bjuder in till samråd om en förstudie kring en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Torsdag 1 december kl 19.00 - 21.00 i Vallentunasalen, biblioteket, Vallentuna centrum

En förstudie är första steget i planeringsprocessen. Förstudien ska svara på om det är motiverat med en ny kollektivtrafikförbindelse och hur den i sådana fall bör se ut. Förstudien ska studera både buss- och spårlösningar. I arbetet med förstudien hålls samråd i ett tidigt skede med dem som kan beröras. Efter samrådet sammanfattas de inkomna synpunkterna och tas med i det fortsatta utredningsarbetet.

Förstudien utgår från den idéskiss som presenterades för ett drygt år sen. Där fanns tre alternativ till järnvägsdragning, där alternativ nord är det alternativ som mest påverkar oss i Orkesta. Nya järnvägen viker då av norr om Lindholmen ungefär vid järnvägsövergången på Mörbytorpsvägen mellan Lilla Mörby och Mörbygård, svänger över häståkrarna och korsar frösundavägen mellan Hästberga backe och Söderby gård. Korsar sen gamla frösundavägen mitt emellan Haga vägskäl och Orkesta kyrka och svänger upp genom Yttergärde - Borresta - Finnberga - Viby - norr om Örsta genom skogarna upp mot Arlanda. Banan passerar alltså värdefull brukad åkermark och skär igenom ett flertal gårdsstrukturer. I utredningsalternativen talar man även om "busstrafik på befintlig infrastruktur", som består av ny busstrafik som använder befintliga och/eller planerade vägar, samt om "busstrafik med ny infrastruktur", som grundar sig på tanken ”tänk spår – kör buss”.

Besök samrådsmötet och för fram dina synpunkter! Information om förstudien finns på www.sl.se. SL tar emot synpunkter direkt vid mötet eller senast den 15 december 2011. Adress för skriftliga synpunkter: AB Storstockholms Lokaltrafik, 105 73 Stockholm, eller e-post: arlandataby@sl.se  märk brevet eller mejlet med ”Förstudie tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda”.