Tisdag 24 maj kl 18.30

(Samling vid Lindholmens station)

 

Vallentuna Naturskyddsförening inbjuder till utflykt kring Lill- och Storsjöarna

Hans-Georg Wallentinus leder utflykten.

"Ett möjligt framtida naturreservat i Lindholmen?"

"Sammantaget är det här området kommunens bästa för fågelskådning näst efter Angarnssjöängen. Det finns en rikedom på olika livsmiljöer från tallmosse, via sjöar och våtstråk, till ädellövskog och småbrutet åkerlandskap."