Tisdag 22 mars kl 19.00 - 21.00

Vallentuna kommun
och Vallentuna närpolis

  • inbjuder till ett informationsmöte
    i Orkesta Bygdegård
     
  • angående bildandet av en referensgrupp till Vallentunas nya brottförebyggande råd
     
  • Se inbjudan >>>
 

Det lokala brottsförebyggande rådet i Vallentuna kommer att bestå av representanter från kommunen och polisen. Till detta knyts en referensgrupp som kommer att träffas 4-6 gånger per år för att stämma av läget och sätta fingret på de aktuella problemen i Vallentuna kommun. Man söker särskilt representanter för olika intressegrupper, men alla som är intresserade är välkomna till mötet. Du förbinder dig inte att delta i några framtida möten genom att delta.