Tisdag 4 maj
kl 19.15

Ur Vallentunas församlingsinstruktion:
"Landsbygden behöver tätorten och tätorten behöver landsbygden. Egentligen har Vallentuna församling den unika möjligheten att utveckla samspelet mellan dessa båda storheter. Områdena kring Markim, Orkesta och Frösunda har i den nya organisationen fått sina sockenråd. När dessa ”råd” breddas, kan en god utveckling ske. De kan komma att fungera som idébanker och tankesmedjor. Även Vallentuna har sitt sockenråd, som tillvaratar frågorna kring Vallentuna kyrka."

"Öppet sockenråd" i Bygdegården

Vallentuna församling inbjuder till "öppet sockenråd" för Orkesta kyrka. 

Kom och delta i diskussionerna om verksamheten i vår sockenkyrka.

Träffa sockenrådets ordförande Carl-Axel Olsson och Orkesta/Lindholmens präst Hanne Stichel.