Lördag 27 sept 2008
kl 20.00

 

Entré 70 kr. För medlem, men ta gärna med en gäst.

Glömt betala medlemsavgiften?
150 kr/familj.
Plusgiro 615 98-9.
Skriv namn/adress på talongen.

www.tvapaturne.se

 

Pubafton i Bygdegården